Efektywność testu NIFTY, proponowanego kobietom spodziewającym się dziecka w centrum medycznym Blumedica ujęta jest w jego sporej wykrywalności wad genetycznych. Jest to badanie nieinwazyjne, jakie eliminuje potrzebę wykonywania badań inwazyjnych. NIFTY zapewnia większą wykrywalność i jednocześnie niski odsetek wyników fałszywie dodatnich. Zaprezentowany test wyjątkowo poleca się wykonywać w ciążach wysokiego ryzyka. Ginekolog pobierając krew z tkanki żylnej nie naruszy płodu.

Dlatego kobieta może poczuć się w czasie badania bezpiecznie. Poza wadami płodu, kobieta może prosić o to, żeby przez test wykazana została płeć dziecka. Test należy przeprowadzić najpóźniej do 6 miesiąca ciąży. Badanie może zostać przeprowadzone na równi w przypadku ciąży pojedynczej, jak i ciąży bliźniaczej.

Pacjentka w czasie badania nie musi być na czczo. Na pobranie krwi powinna ze sobą zabrać całą dokumentację medyczną, a w tym ostatni wynik USG ciąży. Pobrany materiał jest przeanalizowany przy pomocy opatentowanej technologii sekwencjonowania genetycznego i ciągów bioinformatycznych. To pozwala stwierdzić, czy u płodu są nieprawidłowości chromosomowe.

Wykryte będą nawet minimalne zmiany. Test NIFTY to jedyny test z ubezpieczeniem, dlatego w przypadku wyniku negatywnie fałszywego towarzystwo ubezpieczeniowe może pacjentce wypłacać odszkodowanie. Te wszystkie fakty powodują, że na test prenatalny nifty zdecydowanych jest coraz więcej pacjentek. Termin badania jest dostosowany do możliwości pacjentki. Do przeprowadzenia badania konieczne jest 10 ml krwi matki, pobranej z przedramienia. Wyniki NIFTY udostępnione są od 6 do dziesięciu dni roboczych. Test NIFTY wykonywany jest w certyfikowanym laboratorium, należącym do GENEPLANET, funkcjonującego na terenie Unii Europejskiej. Informacje w temacie testu opublikowane są na stronie placówki. Możliwości, jakie przynosi test prenatalny NIFTY Plus są nie do podważenia.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY